Ogólnopolski Konkurs „ZUCH”

Dodane przez ,

W lutym uczniowie klas 1 i 3 wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie ZUCH organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Sprawdziany konkursowe składały się z 21 pytań. Treść sprawdzianów uwzględniała elementy...

… Więcej