Dobra szkoła – lepsza przyszłość

Rekrutacja

Ogłaszamy nabór do klas 0-1 oraz nabór uzupełniający do klas 2-8 na rok szkolny 2020/2021.
W ramach naszej oferty proponujemy uczniom klas 0-3 rozszerzony program języka angielskiego
w wymiarze 8-10 jednostek lekcyjnych tygodniowo jako przygotowanie do zajęć prowadzonych w języku angielskim w klasie 4.

NASZE ATUTY

Nasza szkoła mieści się w cichej, bezpiecznej okolicy, przy ul. Krzywej 10 w Zielonce, z dala od centrum miasta, nieopodal lasu, wśród niskiej zabudowy willowej.

Jesteśmy szkołą kameralną, stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo uczniów– mieścimy się na terenie zamkniętym i monitorowanym.

Wierzymy, że każdy uczeń przekracza mury naszej szkoły ze swoimi naturalnymi talentami oraz różnymi życiowymi doświadczeniami. Wychodząc naprzeciw różnorodnym potrzebom i doświadczeniom ich i ich rodziców tworzymy szkołę szczególnie przyjazną i otwartą na ucznia.

Korzystając z doświadczeń naszych skandynawskich sąsiadów oraz opierając się na pedagogice korczakowskiej, Pedagogice Nowego Wychowania, szanując Prawa Dziecka- prawo dziecka do szacunku, uważamy że szkoła powinna rozwijać talenty, myślenie i działanie twórcze, dawać możliwość rozwoju umiejętności oraz uczyć samodzielności w działaniu i myśleniu.

Ze Skandynawii również czerpiemy inspiracje jak żyć w zgodzie z naturą. Najbliższy rok szkolny ogłaszamy Rokiem Ekologii. Znikną z naszej szkoły plastikowe kubeczki, pojawią się nowe kosze do segregacji odpadów, a nasi uczniowie wezmą udział w zajęciach, które wskażą im właściwy kierunek dbania o planetę i zdrowy tryb życia.

Zależy nam na tym, by nasi uczniowie traktowali naukę jak przygodę, a nie wyścig po jak najwyższe stopnie i pozycję samotnego lidera. Staramy się, by równocześnie ze zdobywaniem wiedzy rozwijali kompetencje pracy w grupie, współpracy i komunikacji międzyludzkiej. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach edukacja powinna być oparta na tworzeniu bezpiecznej relacji uczeń – nauczyciel, bo tylko w takiej atmosferze możemy mówić o efektywnej i skutecznej nauce. Dodatkowo jesteśmy przekonani, że praca domowa nie powinna powodować frustracji, dlatego dążymy do tego, by ją minimalizować, a w rezultacie ograniczyć do pojedynczych projektów.

W szkole panuje rodzinna atmosfera, dzieci czują się swobodnie, również dzięki temu, iż wymagamy przestrzegania zasad dobrego wychowania i wzajemnego szacunku.

Zapewniamy naszym uczniom dogodne warunki nauki oraz możliwość rozwijania swoich talentów i pasji, dzięki czemu zarówno nasi obecni uczniowie, jak i absolwenci, mogą pochwalić się licznymi sukcesami z dziedziny nauk ścisłych, humanistycznych, artystycznych i sportowych.

W wolnym czasie, podczas przerw lub zajęć świetlicowych – dzieci przebywają na placu zabaw i boisku szkolnym.

Szkoła Aktywności Twórczej
Szkoła Aktywności Twórczej
OFERTA EDUKACYJNA

Swoją ideę szkoły opieramy na 4 filarach szczęścia Raja Raghunatha, wykładowcy McColumbus School oraz autora książki „Skoro jesteś taki bystry, dlaczego nie jesteś szczęśliwy?”. Pomysł zakłada, że skuteczna i dobra edukacja powinna opierać się na 4 filarach:

 1. WSPARCIE
 2. SAMODZIELNOŚĆ
 3. SPOSÓB MYŚLENIA
 4. DOBRE SAMOPOCZUCIE

Dlatego w naszej szkole zajęcia obowiązkowe odbywają się w godzinach 8:30-15:15, a nasze główne założenia to:

 • realizacja programu zawierającego podstawę programową MEN rozszerzoną o program własny edukacji dwujęzycznej od kl. 4 (od roku szkolnego 2021/2022);
 • edukacja wczesnoszkolna w kl. 1-3 obejmująca edukację polonistyczną, matematyczną oraz społeczno- przyrodniczą w wymiarze aż 18 jednostek lekcyjnych;
 • rozszerzony program języka angielskiego – w kl. 0-3: 8-10 jednostek lekcyjnych tygodniowo, a w kl. 4-8: 6 jednostek lekcyjnych tygodniowo;
 • rozszerzony program przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, matematyka) oraz dodatkowe fakultety dla kl. 8 przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty;
 • kilkudniowe podróże etnograficzne, plenery artystyczne, poznawanie polskiej historii, kultury oraz przyrody – dwa razy do roku, w ramach Zielonej Szkoły;
 • poszerzanie kompetencji XXI wieku – informatyka, robotyka, programowanie;
 • szachy;
 • przedmiotowe kółka zainteresowań (również z przygotowaniem do konkursów przedmiotowych);
 • udział uczniów w projektach i programach edukacyjnych realizowanych w danym roku szkolnym;
 • zajęcia artystyczne: plastyka, muzyka, ceramika – prowadzone przez specjalistów;
 • wychowanie fizyczne obejmujące: taniec, elementy akrobatyki, gimnastykę korekcyjną, Szkolny Klub Sportowy, basen w klasach młodszych;