Olimpiada Matematyczna Juniorów

Kategoria: Konkursy, Z życia szkoły Opublikowane przez: Szkoła Aktywności Twórczej, Dnia:

W naszej szkole po raz pierwszy uczeń przeszedł przez etap szkolny i część korespondencyjną Olimpiady Matematycznej Junior i przystąpi do II stopnia.

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadgimnazjalnym – jedynym konkursem matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty (żródło: Pismo nr DPPI-WIT.4056.122.2017.AMO z dnia 11.05.2018 r. podpisane przez Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w MEN .)

Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej.

Uczeń klasy 8 Maks Bedełek zakwalifikował się do II stopnia XIV OMJ, która odbędzie się 12 stycznia 2019 r. Gratulujemy i trzymajmy za niego kciuki, będzie trudno, bo będzie musiał zmierzyć się na tym samym poziomie co gimnazjaliści z trzeciej klasy.