Od tego roku (2017) w naszej szkole została reaktywowana Rada Rodziców. Tworzą ją rodzice dzieci uczących się w SAT, wydelegowani z poszczególnych klas. Naszym celem jest reprezentowanie rodziców na forum społeczności szkolnej i wspieranie władz szkoły w realizacji jej celów statutowych, m.in. poprzez:

  • podejmowanie inicjatyw na rzecz szkoły i wsparcie w ich wdrażaniu,
  • przekazywanie opinii, uwag i pytań rodziców władzom szkoły,
  • poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania szkoły,
  • zapewnienie rodzicom pełnej informacji dotyczącej działania naszej szkoły.

Zależy nam na tym, aby Szkoła Aktywności Twórczej rozwijała się, zachowując swój unikalny charakter. Jako rodzice, czujemy się za to odpowiedzialni i chcemy mieć realny wpływ na to w jakiej szkole uczą się nasze dzieci.

Zapraszamy do kontaktu z nami w każdej sprawie, która dotyczy naszej szkoły.


Dorota Kaleta Dorota Kaleta Przewodnicząca
Michał Hauszyld Michał Hauszyld Wiceprzewodniczący
Beata Jasińska Beata Jasińska
Katarzyna Kisiel Katarzyna Kisiel
Urszula Sowa Urszula Sowa
Agnieszka Stelmaszyńska Agnieszka Stelmaszyńska
Aneta Wagner Aneta Wagner