12 września 2019 r.

zapoznanie z dokumentacją szkolną, organizacja roku szkolnego

24 października 2019 r.

dzień otwarty

19 grudnia 2019 r.

podanie informacji o przewidywanych ocenach
półrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych
oraz przewidywanych ocenach z zachowania

30 stycznia 2020 r.

podsumowanie wyników nauczania i wychowania w I półroczu

26 marca 2020 r.

dzień otwarty

28 maja 2020 r.

podanie informacji o przewidywanych ocenach końcowych
z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanych
ocenach z zachowania