Wyniki Egzaminów i Sprawdzianów
w r. s. 2018/2019

Kategoria: Konkursy, Ogłoszenia, Z życia szkoły Opublikowane przez: Administrator, Dnia:


Wyniki egzaminu ósmoklasisty
uzyskane w rok szkolnym 2018/2019

Wyniki Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasistów
uzyskane w rok szkolnym 2018/2019Jest powód do dumy!